Personalitatea umana "normală" este alcătuită dintr-o serie de trăsături de personalitate. Fiecare individ are un profil personal compus din câteva trăsături centrale, câteva trăsături principale și câteva trăsături secundare. 

Dacă evaluăm trăsăturile de personalitate din punctul de vedere al performanței, atunci vorbim de aptitudini. Dacă evaluăm trăsăturile de personalitate în termeni de valori sociale, atunci vorbim despre trăsături de caracter. În cele din urmă, dacă am evalua trăsăturile de personalitate în termeni de dinamism și energie, atunci vorbim despre trăsături de temperament. 

Teoria cognitiva a lui Beck (Beck, 1963, 1976) și terapia comportamentală rațional-emotivă a lui Ellis (Ellis, 1957, 1962, 1994) au pus bazele structurii fundamentale ale paradigmei moderne din TCC. Aceștia nu consideră că simptomele tulburarii de personalitate sunt o manifestare a unei boli/tulburari/conflict subiacent, ci mai degrabă un raspuns uman învățat la stimuli specifici sau generali. 

Tulburarile de personalitate nu se încadrează în tiparul clasic de boală. Nu au un debut în timp, o perioadă de stare și apoi o vindecare în urma unui tratament. Nefiind boli, au fost denumite dezvoltari dizarmonice ale structurii psihice ale persoanei în cauză. 

Clasificare 

Exista 10 tulburări de personalitate recunoscute, în 3 clastere diferite:

Cluster A (ciudat și excentric) 

- Tulburarea de personalitate paranoidă 

 • suspiciozitate exagerată
 • neîncredere generalizată
 • controlul fidelității și autenticității datelor, faptelor și situațiilor
 • interpretativitate
 • reținere
 • distanțare
 • ermetizare
 • non-confidențialitate
 • tendințe de putere, valorizare
 • dificultăți relaționale, de integrare și armonizare

- Tulburarea de personalitate schizoidă 

 • introversie marcată
 • detașare de realitate
 • non-implicare
 • rezonanță afectivă redusă
 • disponibilitate scăzută de a trăi pierderea, eșecul, frustrările
 • preferințe pentru activități solitare
 • conduită neconvențională sau bizară

- Tulburarea de personalitate schizotipală

 • aspecte particulare și excentricități în comportament și în prezentare
 • rezonanță afectivă redusă
 • relaționare slabă
 • ideație dominată de convingerea că posedă însușiri rare, particulare, ilustrate prin clarviziune, capacitate de premoniție, telepatie sau superstiții

Cluster B ( dramatic, emotional și imprevzibil) 

- Tulburarea de personalitate antisocială 

 •  sfidarea și violarea normelor, regulilor și obligațiilor sociale
 •  conduită insensibilă, arogantă și disprețuitoare
 • lipsă de regret, remușcare sau sentimente de culpabilitate
 • disponibilitate de continuă reiterare a actelor sale indezirabile
 • iritabilitate, impulsivitate, agresivitate
 • ignorarea consecințelor conduitei sale
 • incapacitatea de a învăța din experiențe negative
 • tendința de a blama și injuria pe alții
 • incapacitate de a menține relații autentice și durabile

- Tulburarea de personalitate bordeline 

 • intensitatea și versatilitatea relațiilor interpersonale
 • binom dispozițional în raporturile interpersonale
 • reacții impulsiv-agresive la incitații minime
 • intoleranța solitudinii
 • sentimentul de vid interior
 • sentimentul inconsistenței sau dispersiei identității

- Tulburarea de personalitate histrionică 

 • polarizarea atenției celorlalți
 • labilitate și versatilitate dispozițională
 • comportament seducător și provocator
 • catharsis afectiv facil
 • comunicare colorată, metaforică
 • conduită erotizată și realitate sexuală
 • sugestibilitate
 • impresionabilitate
 • permeabilitate
 • dramatizarea conținutului comunicării

- Tulburarea de personalitate narcisistă

 • autoevaluare exagerată, nerealistă, fantezistă
 •  idealizarea propriei persoane
 • așteptări disproporționate ca aceste însușiri exagerate să fie recunoscute și tratate ca atare de către ceilalți
 • conduită distantă, arogantă, emfatică
 • non-receptivitate și insensibilitate la opinii diferite, sfaturi sau îndemnuri, disponibilități empatice reduse
 • aviditate pentru titluri, demnități, situații, onoruri, ranguri

Cluster C (anxios sau temator) 

- Tulburarea de personalitate evitantă 

 • sociofobie cu evitarea activității ocupaționale care implică relații interpersonale
 • prudență excesivă și rigoare în orice relaționare
 • teama de a fi ridiculizat sau respins
 • teama de a nu fi criticat sau umilit în public
 • stare de aprehensiune sau anxietate persistentă, pervazivă și limitativă
 • evitarea și teama de a iniția noi relații interpersonale
 • atașamente personale restrictive
 • subestimarea însușirilor și disponibilităților personale
 • dorința de a fi acceptat și simpatizat
 • nevoia de tandrețe, securizare și reasigurare
 • dificultate în deliberare, decizie și angajare

- Tulburarea de personalitate dependentă 

 • autostimă redusă prin subestimarea calităților și disponibilităților proprii
 • nevoia de aprobare, de acceptare și de suport
 • sacrificii în vederea obținerii aprobării suportului și îngrijirii
 • acordă altuia girul propriilor sale responsabilități
 • dificultatea sau incapacitatea de a lua decizii în probleme curente
 • reducerea sau anularea inițiativelor
 • nevoie de atașament

- Tulburarea de personalitate obsesiv - compulsivă 

 • înaltă valorizare a reglementărilor, regulilor și ordinelor
 • performeri ai analizei și detaliului
 • perfecționism extrem
 • voluntari ai sacrificiului pentru muncă și devotament
 • conștiinciozitate
 • scrupulozitate, rigiditate
 • intoleranță față de indiferență, compromis și corupție
 • militanți ai standardelor înalte autoimpuse
 • exigență față de ceilalți și tendința de a le impune propriile standarde, rigori sau stil de viață
 • incapacitate de a delega autoritatea
 • teama de schimbare a activității cotidiene

Într-un articol viitor voi detalia fiecare tulburare în parte și modul în care investigăm prezența tulburărilor în viața noastră. 

Pe curând!